MENU

W dniu 05 marca 2020r. Spółka Stecykl Sp. z o.o. zawarła umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój.

Celem projektu jest opracowanie technologii wysokowydajnej i automatycznej produkcji zaprawek gałęziowych do naprawy drewna z odpadów.